An-Sofie Van Bellinghen

Klinisch psycholoog en psychotherapeut i.o. 

Ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar. Ik hecht er veel belang en waarde aan om vanuit een herstelgerichte visie met mensen te werken. Dit wil zeggen dat ik er sterk van uitga dat mensen over eigen krachten en mogelijkheden beschikken om tot herstel te komen. Daarnaast vind ik het belangrijk om niet alleen stil te staan bij wat je mogelijk niet meer wilt in je leven, maar om ook te spreken over wat je wél wilt, wat je belangrijk vindt in je leven. Ruimte creëren om in therapie je eigen verhaal te maken, hoort hier ook bij.

Vanuit mijn therapieopleiding en mijn werk op het Crisisinterventiecentrum voor volwassenen (UPC KU Leuven) hanteer ik tenslotte een systemische kijk in therapie. Dit betekent dat ik steeds oog probeer te hebben voor jouw context, de belangrijke mensen die jou omringen. In sommige gevallen kan het aangewezen zijn om hen bij de therapie te betrekken. 

 

Vorming

  • Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie (KU Leuven)
  • Postgraduaat in de Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (KU Leuven) – in opleiding 

3 bronnen, groepspraktijk van psychologen en therapeuten in het centrum van Leuven

Kessel-Lo, Wilsele, Heverlee, Wijgmaal, Bierbeek, Holsbeek, Linden, Korbeek-Lo

Vaartstraat 22 bus 2
3000 Leuven
0486 32 92 38
contact@3bronnen.be