An-Sofie Van Bellinghen

Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij groepspraktijk 3 bronnen

Ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar. Ik hecht er veel belang aan om vanuit een herstelgerichte visie met mensen te werken. Dit wil zeggen dat ik er sterk van uitga dat mensen over eigen krachten en mogelijkheden beschikken om tot herstel te komen.

Daarnaast vind ik het belangrijk om niet alleen stil te staan bij wat je mogelijk niet meer wilt in je leven, maar om ook te spreken over wat je wél wilt, wat je belangrijk vindt in je leven. Ruimte creëren om in therapie je eigen verhaal te maken, hoort hier ook bij.

Specialisatie

Angst, depressie, stress, vragen rond identiteit, relationele problemen,…

Visie

Vanuit mijn therapieopleiding en mijn werk op het Crisisinterventiecentrum voor volwassenen (UPC KU Leuven) hanteer ik een systemische kijk in therapie. Dit betekent dat ik steeds oog probeer te hebben voor jouw context, de belangrijke mensen die jou omringen. In sommige gevallen kan het aangewezen zijn om hen bij de therapie te betrekken. 

Opleiding

  • Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie (KU Leuven)
  • Postgraduaat in de Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (KU Leuven, 2017-2021)

Professionele ervaring

Sinds 2016 ben ik als psycholoog verbonden aan het Crisisinterventiecentrum voor volwassenen van het UPC KU Leuven. Daarnaast heb ik als zelfstandig psychotherapeut ervaring opgebouwd in een huisartsenpraktijk en een multidisciplinaire praktijk. Sinds maart 2020 werk als zelfstandig psychotherapeut bij Groepspraktijk 3bronnen.


3 bronnen, groepspraktijk van psychologen en therapeuten in het centrum van Leuven

Kessel-Lo, Wilsele, Heverlee, Herent, Wijgmaal, Bierbeek, Holsbeek, Linden, Korbeek-Lo

Vaartstraat 22 bus 2
3000 Leuven
contact@3bronnen.be

Privacyverklaring