Waarmee kunnen we je helpen?

Iedereen maakt wel eens een moeilijke periode door. Soms kom je vast te zitten, heb je last van piekeren, onaangename gevoelens, schadelijke gewoontes. Meestal raak je er op eigen kracht bovenop of vind je steun bij familie of vrienden. Maar soms lukt dat niet. Of het loopt net binnen die relaties niet meer goed. 

De stap naar een therapeut of coach kan hulp bieden. We nemen de tijd om te luisteren en ons een beeld te vormen van je vragen en verwachtingen. Op basis hiervan stippelen we een begeleiding op maat uit.

Therapie

In therapie wordt vertrokken vanuit je klachten of problemen. Door ze luidop in te brengen, word je je meer bewust ervan. De therapeut creëert ruimte om je klachten, patronen en issues verder te verkennen. Dat leidt tot een gevoel van herkenning en opent nieuwe mogelijkheden: behouden wat waardevol is en veranderen wat minder goed bij je past.

Het bijzondere aan oplossingsgerichte therapie, is de manier waarop we naar het probleem kijken. De focus ligt hierbij op het positieve en op de zelfhelende kracht van mensen. Er wordt gekeken naar je eigen krachten en mogelijkheden, ook wanneer ze voor jou momenteel misschien minder zichtbaar of voelbaar zijn. Jij bent de expert van je eigen leven en dankzij de juiste vragen en inzichten wordt het mogelijk om je krachten opnieuw ten volle te benutten.

Coaching

Coaching is heel concreet gericht op het bieden van begeleiding bij je eigen leertraject. Jij bepaalt je (leer)doelen, de coach helpt mee een kader te creëren om die doelen op te volgen. Je doelen kunnen heel ruim of variabel zijn. Het kan gaan om coaching i.v.m. je job, maar ook i.v.m. bepaalde aspecten van je leven.

In onze praktijk bieden we coaching rond verschillende thema’s aan: jobcoaching, coaching rond zelfzorg en veerkracht, rond positieve communicatie en conflicthantering. An Houben biedt deze coachingssessies aan.

Een specifiek aanbod is dat rond autisme-coaching: als je autisme spectrum stoornis (ASS) hebt, is therapie soms te vrijblijvend of abstract. Je voelt je beter bij een duidelijke en concrete aanpak (met visuele ondersteuning waar nodig), waarbij de doelen duidelijk vastgelegd worden. Met deze concrete doelen kan jij aan de slag gaan. Coachingsthema’s voor studenten met ASS zijn vaak bv. stress reductie, studieplanning, aanpak van uitstelgedrag… Voor autisme-coaching kun je terecht bij Els Fauconnier en An Houben.

Bemiddeling

In bemiddeling of mediation gaan we met twee of meer partijen die een geschil hebben, op zoek naar een bevredigende oplossing voor beide/alle partijen. In bemiddelende gesprekken gaan we op zoek naar ieders onderliggende belangen en waarden in het geschil. Dit kan de basis vormen voor een voldoening gevende oplossing. 


3 bronnen, groepspraktijk van psychologen en therapeuten in het centrum van Leuven

Kessel-Lo, Wilsele, Heverlee, Herent, Wijgmaal, Bierbeek, Holsbeek, Linden, Korbeek-Lo

Vaartstraat 22 bus 2
3000 Leuven
contact@3bronnen.be

Privacyverklaring